Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

       Dňa 31.mája zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva seminár pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zrakovým postihnutím. Cieľom seminára bolo predstaviť metodiky vzdelávania nevidiacich a slabozrakých žiakov v špecifických predmetoch. Počas aktivity predstavili špeciálni pedagógovia  školy a poradne obsah učiva sebaobsluhy. Rodičia sa dozvedeli ako môžu pomôcť pri zvyšovaní samostatnosti  svojich detí, ako ich podporovať.

       Na seminári si mohli rodičia vyskúšať rozoznávať mince a bankovky bez kontroly zraku, používať zakladače mincí. Účastníci prejavili záujem o starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a ukladanie. Dôležitou súčasťou aktivity bolo aj predstavenie označovania vecí, predmetov a odevov.

       V špeciálne upravenej školskej kuchyni si rodičia mohli vyskúšať krájať pečivo, natierať maslo, očistiť zemiaky. Boli predstavené špeciálne pomôcky na oddelenie žĺtka od bielka, pomôcky na krájanie cibule a pod.

       Veľmi dôležitou súčasťou seminára bola aj výmena skúsenosti rodičov pri výchove a podpore samostatnosti svojich detí. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli si vziať so sebou príručky s metodikami sebaobsluhy.

       Poďakovanie patrí pracovníkom školy ,Mgr.V. Kamenickej a Mgr. E. Ondrejkovej, za ich profesionálny prístup počas seminára. V prípade záujmu zo strany rodičov radi zorganizujeme ďalšie podobné stretnutia.

 

Rozpoznávanie mincí

   V dňoch 25 – 27. 4 sa konala výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých pod názvom SightCity. Vo Frankfurte  nad Mohanom privítal laickú a odbornú verejnosť  hotel Sheraton Airport  na najväčšej svetovej výstave kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Tento rok sa návštevníci mohli oboznámiť s elektronickými  aj mechanickými riešeniami zvyšujúcimi kvalitu vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce a získavania informácii.

130 vystavovateľov z celého sveta predstavilo riešenia na zväčšovanie písma za pomoci elektronických čítacích lúp vybavených hlasovými výstupmi. Tradične veľké zastúpenie mali firmy zaoberajúce sa prevodom textu do syntetickej reči pre nevidiacich. Na zaznamenávanie textov boli predstavené špeciálne mini počítače s klasickou alebo Braillovou klávesnicou, Braillovým displejom a hlasovým výstupom. Vďaka novým operačným systémom dnes môžu  počítače určené výhradne nevidiacim ovládať po pripojení k monitoru aj vidiaci rodičia, učitelia či kolegovia.

Dôležité miesto na výstave mali exponáty z oblasti orientácie a samostatného pohybu. Nevidiacim boli ponúkané rôzne detektory prekážok v samostatných zariadeniach alebo implementované do orientačných palíc a rámov okuliarov. Mnohí nevidiaci používatelia bielych palíc konštatovali, že rôzne zvukové či vibračné technické riešenia môžu byť nápomocné, no žiadna elektronika zatiaľ nenahradila dlhú bielu palicu. Výstavné priestory boli bezbariérovo upravené vodiacimi líniami na podlahe hál a chodieb .

Na výstave sa zúčastnili zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spojenej školy internátnej , ktorí budú môcť prezentovať najnovšie výdobytky techniky pre skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole. 

 

 

Centrum podpory študentov so špecifickymi potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje už tradične sústredenie študentov stredných skoľ so zdravotným postihnutím, ktorí uvažujú o štúdiu na vysokej škole. Sústredenie je veľmi dobrou príležitostnou na získanie kontaktov a dožitých informácii, ktoré týmto študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na štúdium, byť úspešný nielen pri prijímačkách, ale aj pri štúdiu.

 

Kontaktné osoby:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/ 602 95 166
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Renáta Dubovecká
tel.: 02/ 602 95 573
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa organizátora
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
www.cezap.sk

Dňa 22. 2. 2018  sa naši pracovníci CŠPP zúčastnili II. Medzinárodnej špeiálno-pedagogickej konferencie, ktorá bola organizovaná pod záštitou Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR a súkromným centrom MIRABELIS v Partizánskom. Témami konferencie bola diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii. Z prednášok jednotlivých účastníkov konferencie bude vydaný zborník. K jeho obsahu bude možné dostať sa oslovením organizátora podujatia.

Z programu vyberáme:

 9:30 – 9:50 hod. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování pro lepší život

Príspevok prezentuje: Mgr. Ondřej Věnek Vysopal, www.rozmotejtese.sk, Praha

9:50 – 10:10 hod. Nové trendy v diagnostike ADHD a Autizmu a možnosti terapie

Príspevok prezentuje: Mgr. Bibiána Naďová, EEG Biofeedback inštitút Slovensko

10:10 – 10:30 hod. Dikaktické pomôcky overené praxou špeciálnych pedagógov

Príspevok prezentuje: Mgr. Ivet Výrašteková Dalmádyová, Vydavateľstvo Pro Solutions

10:30 – 10:40 hod. "Krst" nových didaktických kariet "Dejové postupnosti I., II."

Príspevok prezentuje: PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková, pedagogické vydavateľstvo INFRA

Slovakia, Veľké Leváre, Mgr. Svetlana Síthová, Súkromné centrum Mirabilis

 

11:00 – 11:20 hod. Príhovor ambasádorky konferencie Mgr. art. Janky Hubinskej

11:20 – 11:40 hod. Stimulace pozornosti a paměti s využitím kognitívního učení (program PAMIS)

Príspevok prezentuje: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Alžběta Kratochvílová,

Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

11:40 – 12:20 hod. Vývinové poruchy z pohľadu komplexnej intervencie

Príspevok prezentuje: Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE

12:20 – 12:40 hod. Hlboko vnímavé deti – nadanie, alebo limit?

Príspevok prezentuje: Mgr. Júlia Jurková, PhD., špeciálna pedagogička, Prešov

12:40 – 13:00 hod. Vývinové poruchy učenia a ADHD v praktických aktivitách a v číslach

Príspevok prezentuje: Mgr. Svetlana Síthová, Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske

 

14:00 – 14:20 hod. Kupoz a Kuprev : využití myšlenek pozitivní psychologie v terapii dětí s

vývojovými poruchami učení a chování

Príspevok prezentuje: Mgr. Barbora Krankusová, Mgr. Martin Krankus, www.kuprog.cz, Praha

14:20 – 14:40 hod. Konkrétne námety na reedukáciu detí s poruchami učenia

Príspevok prezentuje: PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického

poradenstva, Nová Dubnica, AŠPŠaP

14:40 – 15:00 hod. Nedirektívna terapia hrou a jej využitie u detí s vývinovými poruchami učenia a

správania

Príspevok prezentuje: Mgr. Žaneta Žitňáková, Univerzita Komenského, Bratislava, CŠPP pri ZŠ pre

žiakov so SP, int. V. Gaňu v Kremnici

15:00 – 15:20 hod. Dôležitosť hraníc vo vzťahu (nielen) v terapeutickej práci s dieťaťom

Príspevok prezentuje: Mgr. Lucia Bednárová, Ústav speciálněpedagogických studií, Univerzita

Palackého v Olomouci

15:20 – 15:40 hod. Delfinoterapia a Tibetské misky u detí s vývinovými poruchami učenia a

správania

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Mathéová, Delfinária v Konstanca (Rumunsko), Antalya (Turecko);

 

16:00 – 16:20 hod. Inklúzia očami homeschoolujúcich matiek detí s vývinovými poruchami

Príspevok prezentuje: Ing. Zuzana Michalíková, Lucia Rosáková, OZ inkluCiTy

16:20 – 16:40 hod. Vnímavá škola pre všetkých

Príspevok prezentuje: Mgr. Barbora Babicová, EDUMA od emócií k poznaniu, Bratislava

 

 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri SŠI dňa 16.marca 2017 usporiadalo pre odbornú i laickú verejnosť  praktickú prezentáciu špeciálnych kamerových okuliarov pre osoby so zrakovým postihnutím (slabozrakosť až praktická slepota,  Visus: 20/80 – 20/800, resp. 0,25 – 0,025)

 

Prezentáciu prístroja zabezpečil pán  Václav Suk  ( eVision Optik s.r.o., Praha).

Účastníkmi podujatia boli frekventanti  z Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči, členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a samozrejme žiaci našej školy. Išlo o interaktívnu prezentáciu, spočívala v priamom testovaní/ odskúšaní si funkcií prístroja zúčastnenými osobami so zrakovým postihnutím.

Prístroj je vnímaný ako pomôcka pre osoby  s diagnózami:

 

 • Vekom podmienená makulárna degenerácia (AMD)
 • Diabetická retinopatia
 • Stargardtova nemoc
 • Okulárny albinismus
 • Retinopatie nedonosených (ROP)
 • Hypoplazia zrakového nervu
 • Atrofie zrakového nervu
 • Nystagmus
 • Leberova hereditárna neuropatia optika (LHON)
 • Dystrofia čapíkov a tyčiniek (crd-PRA)
 • Niektoré formy zeleného zákalu
 • Niektoré formy Retinitis Pigmentosa (RP)

 

 

Pre ilustráciu použitia ponúkame zdroj na prezentačné video pomôcky:

https://www.esighteyewear.com/company/press#press-video