Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

   V dňoch 25 – 27. 4 sa konala výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých pod názvom SightCity. Vo Frankfurte  nad Mohanom privítal laickú a odbornú verejnosť  hotel Sheraton Airport  na najväčšej svetovej výstave kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Tento rok sa návštevníci mohli oboznámiť s elektronickými  aj mechanickými riešeniami zvyšujúcimi kvalitu vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce a získavania informácii.

130 vystavovateľov z celého sveta predstavilo riešenia na zväčšovanie písma za pomoci elektronických čítacích lúp vybavených hlasovými výstupmi. Tradične veľké zastúpenie mali firmy zaoberajúce sa prevodom textu do syntetickej reči pre nevidiacich. Na zaznamenávanie textov boli predstavené špeciálne mini počítače s klasickou alebo Braillovou klávesnicou, Braillovým displejom a hlasovým výstupom. Vďaka novým operačným systémom dnes môžu  počítače určené výhradne nevidiacim ovládať po pripojení k monitoru aj vidiaci rodičia, učitelia či kolegovia.

Dôležité miesto na výstave mali exponáty z oblasti orientácie a samostatného pohybu. Nevidiacim boli ponúkané rôzne detektory prekážok v samostatných zariadeniach alebo implementované do orientačných palíc a rámov okuliarov. Mnohí nevidiaci používatelia bielych palíc konštatovali, že rôzne zvukové či vibračné technické riešenia môžu byť nápomocné, no žiadna elektronika zatiaľ nenahradila dlhú bielu palicu. Výstavné priestory boli bezbariérovo upravené vodiacimi líniami na podlahe hál a chodieb .

Na výstave sa zúčastnili zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spojenej školy internátnej , ktorí budú môcť prezentovať najnovšie výdobytky techniky pre skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole.