Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Dňa 22. 2. 2018  sa naši pracovníci CŠPP zúčastnili II. Medzinárodnej špeiálno-pedagogickej konferencie, ktorá bola organizovaná pod záštitou Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR a súkromným centrom MIRABELIS v Partizánskom. Témami konferencie bola diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii. Z prednášok jednotlivých účastníkov konferencie bude vydaný zborník. K jeho obsahu bude možné dostať sa oslovením organizátora podujatia.

Z programu vyberáme:

 9:30 – 9:50 hod. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování pro lepší život

Príspevok prezentuje: Mgr. Ondřej Věnek Vysopal, www.rozmotejtese.sk, Praha

9:50 – 10:10 hod. Nové trendy v diagnostike ADHD a Autizmu a možnosti terapie

Príspevok prezentuje: Mgr. Bibiána Naďová, EEG Biofeedback inštitút Slovensko

10:10 – 10:30 hod. Dikaktické pomôcky overené praxou špeciálnych pedagógov

Príspevok prezentuje: Mgr. Ivet Výrašteková Dalmádyová, Vydavateľstvo Pro Solutions

10:30 – 10:40 hod. "Krst" nových didaktických kariet "Dejové postupnosti I., II."

Príspevok prezentuje: PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková, pedagogické vydavateľstvo INFRA

Slovakia, Veľké Leváre, Mgr. Svetlana Síthová, Súkromné centrum Mirabilis

 

11:00 – 11:20 hod. Príhovor ambasádorky konferencie Mgr. art. Janky Hubinskej

11:20 – 11:40 hod. Stimulace pozornosti a paměti s využitím kognitívního učení (program PAMIS)

Príspevok prezentuje: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., Mgr. Alžběta Kratochvílová,

Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha

11:40 – 12:20 hod. Vývinové poruchy z pohľadu komplexnej intervencie

Príspevok prezentuje: Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE

12:20 – 12:40 hod. Hlboko vnímavé deti – nadanie, alebo limit?

Príspevok prezentuje: Mgr. Júlia Jurková, PhD., špeciálna pedagogička, Prešov

12:40 – 13:00 hod. Vývinové poruchy učenia a ADHD v praktických aktivitách a v číslach

Príspevok prezentuje: Mgr. Svetlana Síthová, Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske

 

14:00 – 14:20 hod. Kupoz a Kuprev : využití myšlenek pozitivní psychologie v terapii dětí s

vývojovými poruchami učení a chování

Príspevok prezentuje: Mgr. Barbora Krankusová, Mgr. Martin Krankus, www.kuprog.cz, Praha

14:20 – 14:40 hod. Konkrétne námety na reedukáciu detí s poruchami učenia

Príspevok prezentuje: PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického

poradenstva, Nová Dubnica, AŠPŠaP

14:40 – 15:00 hod. Nedirektívna terapia hrou a jej využitie u detí s vývinovými poruchami učenia a

správania

Príspevok prezentuje: Mgr. Žaneta Žitňáková, Univerzita Komenského, Bratislava, CŠPP pri ZŠ pre

žiakov so SP, int. V. Gaňu v Kremnici

15:00 – 15:20 hod. Dôležitosť hraníc vo vzťahu (nielen) v terapeutickej práci s dieťaťom

Príspevok prezentuje: Mgr. Lucia Bednárová, Ústav speciálněpedagogických studií, Univerzita

Palackého v Olomouci

15:20 – 15:40 hod. Delfinoterapia a Tibetské misky u detí s vývinovými poruchami učenia a

správania

Príspevok prezentuje: Mgr. Zuzana Mathéová, Delfinária v Konstanca (Rumunsko), Antalya (Turecko);

 

16:00 – 16:20 hod. Inklúzia očami homeschoolujúcich matiek detí s vývinovými poruchami

Príspevok prezentuje: Ing. Zuzana Michalíková, Lucia Rosáková, OZ inkluCiTy

16:20 – 16:40 hod. Vnímavá škola pre všetkých

Príspevok prezentuje: Mgr. Barbora Babicová, EDUMA od emócií k poznaniu, Bratislava