Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

                                                                              

Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

 Tyflocomp s.r.o.

 

Vás pozývajú

na výstavu kompenzačných pomôcok

 

Kedy:              22. 3. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde:                Spojená škola Š. Kluberta 2, Levoča,

v aule na prvom poschodí

Čo uvidíte:      Najnovšie pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých,

počítače s hlasovým výstupom,

elektronické čítacie lupy,

mobilné telefóny,

pomôcky na písanie a orientáciu a samostatný pohyb,

pomôcky do domácnosti, na sebaobsluhu.

 

 

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického  poradenstva

        t.č.053/4512395

 

    

                       Konferencia Ľvov (21.11 a 22.11.2018, Ukrajina)

 

Na pozvanie pani Vira Remazhevska, riaditeľky Centra včasnej starostlivosti a oddelenia pre deti s rozsiahlymi porušeniami sa dve pracovníčky nášho CŠPP (Mgr. Garneková, p. Hurtuková) zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ľvove. Medzi pozvanými boli aj susedia z Poľska -  z rôznych miest ako napr. Krakow, Gdansk.  

Zameranie konferencie/téma:  „Skorá komplexná podpora deťom so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní a ich rodinám: realita a perspektíva.“

 Účelom konferencie bolo oboznámiť sa s domácimi a zahraničnými skúsenosťami v oblasti včasnej diagnostiky, rehabilitácie detí so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní, s cieľom určiť a optimalizovať model včasnej starostlivosti vo vzdelávacom systéme Ukrajiny. Prostredníctvom aktívnej účasti - prezentácie s názvom „Rané poradenstvo s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím.“ (Eleonóra Hurtuková, špeciálna pedagogička) sme sa podelili o skúsenosti s realizáciou včasnej intervencie v našom zariadení.

       Dňa 31.mája zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva seminár pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zrakovým postihnutím. Cieľom seminára bolo predstaviť metodiky vzdelávania nevidiacich a slabozrakých žiakov v špecifických predmetoch. Počas aktivity predstavili špeciálni pedagógovia  školy a poradne obsah učiva sebaobsluhy. Rodičia sa dozvedeli ako môžu pomôcť pri zvyšovaní samostatnosti  svojich detí, ako ich podporovať.

       Na seminári si mohli rodičia vyskúšať rozoznávať mince a bankovky bez kontroly zraku, používať zakladače mincí. Účastníci prejavili záujem o starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a ukladanie. Dôležitou súčasťou aktivity bolo aj predstavenie označovania vecí, predmetov a odevov.

       V špeciálne upravenej školskej kuchyni si rodičia mohli vyskúšať krájať pečivo, natierať maslo, očistiť zemiaky. Boli predstavené špeciálne pomôcky na oddelenie žĺtka od bielka, pomôcky na krájanie cibule a pod.

       Veľmi dôležitou súčasťou seminára bola aj výmena skúsenosti rodičov pri výchove a podpore samostatnosti svojich detí. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli si vziať so sebou príručky s metodikami sebaobsluhy.

       Poďakovanie patrí pracovníkom školy ,Mgr.V. Kamenickej a Mgr. E. Ondrejkovej, za ich profesionálny prístup počas seminára. V prípade záujmu zo strany rodičov radi zorganizujeme ďalšie podobné stretnutia.

 

Rozpoznávanie mincí

   V dňoch 25 – 27. 4 sa konala výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých pod názvom SightCity. Vo Frankfurte  nad Mohanom privítal laickú a odbornú verejnosť  hotel Sheraton Airport  na najväčšej svetovej výstave kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Tento rok sa návštevníci mohli oboznámiť s elektronickými  aj mechanickými riešeniami zvyšujúcimi kvalitu vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce a získavania informácii.

130 vystavovateľov z celého sveta predstavilo riešenia na zväčšovanie písma za pomoci elektronických čítacích lúp vybavených hlasovými výstupmi. Tradične veľké zastúpenie mali firmy zaoberajúce sa prevodom textu do syntetickej reči pre nevidiacich. Na zaznamenávanie textov boli predstavené špeciálne mini počítače s klasickou alebo Braillovou klávesnicou, Braillovým displejom a hlasovým výstupom. Vďaka novým operačným systémom dnes môžu  počítače určené výhradne nevidiacim ovládať po pripojení k monitoru aj vidiaci rodičia, učitelia či kolegovia.

Dôležité miesto na výstave mali exponáty z oblasti orientácie a samostatného pohybu. Nevidiacim boli ponúkané rôzne detektory prekážok v samostatných zariadeniach alebo implementované do orientačných palíc a rámov okuliarov. Mnohí nevidiaci používatelia bielych palíc konštatovali, že rôzne zvukové či vibračné technické riešenia môžu byť nápomocné, no žiadna elektronika zatiaľ nenahradila dlhú bielu palicu. Výstavné priestory boli bezbariérovo upravené vodiacimi líniami na podlahe hál a chodieb .

Na výstave sa zúčastnili zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spojenej školy internátnej , ktorí budú môcť prezentovať najnovšie výdobytky techniky pre skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole. 

 

 

Centrum podpory študentov so špecifickymi potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje už tradične sústredenie študentov stredných skoľ so zdravotným postihnutím, ktorí uvažujú o štúdiu na vysokej škole. Sústredenie je veľmi dobrou príležitostnou na získanie kontaktov a dožitých informácii, ktoré týmto študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na štúdium, byť úspešný nielen pri prijímačkách, ale aj pri štúdiu.

 

Kontaktné osoby:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tel.: 02/ 602 95 166
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Renáta Dubovecká
tel.: 02/ 602 95 573
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa organizátora
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
www.cezap.sk