Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Asi je všeobecne známe, že nevidiaci čítajú hmatom rozlíšiteľné bodové písmo, ktoré vytvoril Luis Braill. Menej známe je však to, že týmto písmom, môžu nevidiaci aj písať. Ako pomôcka im slúži písací stroj pre nevidiacich, ktorý zostrojil riaditeľ berlínskeho ústavu pre nevidiacich Picht. Preto ho dodnes nazývame Pichtov stroj.

Oklúzor je prostriedok k zakrytie oka používaný pri liečbe  škuľavosti a tupozrakosti. 

Deti nosia oklúzor tak často, ako im to odporučil očný lekár. Môžu zakrývať oči striedavo, alebo iba jedno oko. Používa sa dlhodobo. Deťom sú odporúčané oklúzory náplasťové, antialergické, látkové,...

Rozhodnutie plné kompromisov 

Pred pár mesiacmi som sa rozhodol kúpiť elektronickú čítaciu lupu, s ktorou by som mohol čítať do blízka, ale aj na diaľku. Pri hľadaní vhodnej lupy som narazil na rôzne problémy a používateľské skúsenosti. Pochopil som, že budem musieť urobiť kompromis, a že dokonalú lupu nenájdem.