Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Spojená škola internátna,

Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

a

Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

 

___________________________________

 

Pozývame  Vás

na vzdelávací pobyt „Spoločne to zvládneme“, ktorý sa bude konať

v dňoch 23.-25. 11.2018

Miesto konania: hotel Plejsy pri Krompachoch

 

Počas troch dní sa dozviete základné informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.  Zároveň vám poskytneme odbornú pomoc z oblasti psychológie, pedagogiky, legislatívy a samozrejme  špeciálnej pedagogiky so zameraním na mladší školský vek.

 

Celý pobyt pre rodiča (zákonného zástupcu) a dieťa zaplatí horeuvedené občianske združenie. V cene je zahrnuté ubytovanie a strava 3x denne (začíname v piatok obedom a končíme v nedeľu obedom) desiatu, olovrant  a pitný režim mimo hlavných jedál nezabezpečujeme.

Prosím, aby ste obratom (ihneď - najneskôr do 5.11.2018),  potvrdili Vašu účasť na uvedenom pobyte vyplnením návratky a odoslaním na adresu školy alebo e-mailom.

Účasť ďalšieho rodinného príslušníka je možná v prípade, že si pobyt uhradí sám. Približná cena dospelej osoby za celý pobyt je 80,.€ (na ďalšie dieťa je možné uplatniť zľavu podľa veku).

Stretnutie účastníkov (rodičia a deti) bude 23.11. 2018 (piatok) o 8,30 hod. v SŠI, Námestie Štefana Kluberta 2, v Levoči. Spoločný odchod autobusu je plánovaný o 9,00 hod..

Na miesto pobytu sa môžete dopraviť aj individuálne.

Odborný program začne 23.11. 2018 o 10,45 hod. a bude ukončený 25. 11. 2018 v nedeľu o 12,00 hod.

Doporučujeme pribaliť do batožiny plavky a športové oblečenie.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte V. Kamenickú

 

 Vybavuje: Mgr. Viera Kamenická                           Adresa doručenia návratky:

                   t.č. 053451 2395                                     Viera Kamenická   

                  mob. 0908/388941                                   SŠI Námestie Štefana Kluberta 2  

                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                05401 Levoča  

 

­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväzná návratka   

Svojim podpisom potvrdzujem účasť na pobyte v termíne 23.11. – 25.11. 2018

 

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

Forma dopravy:  *-  využijem spoločný autobus

                            * -  vlastná doprava do hotela Plejsy                    

 

*(nehodiace sa škrtnite)                                                        

 

Ak máte záujem o to, aby sa pobytu zúčastnili ďalší rodinní príslušníci (na vlastné náklady), poznačte to do návratky.

 

*Ďalší rodinný príslušník

Meno a priezvisko (dospelý).................................................................................................................

Meno a priezvisko

( vek dieťa)..............................................................................................................

 

 

♠ Som si vedomý toho, že v prípade neúčasti uhradím občianskemu združeniu všetky náklady, ktoré mu vznikli.

 

 

                                                                                               ––––––––––––––––

                                                                                                       Podpis

    

Vážení rodičia

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár

 

Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia

 

Termín: 26. 10. 2018 o 11:00 hod.

V priestoroch auly školy na 1. poschodí

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Témy: UPSVaR, ZŤP, parkovací preukaz, zľavy, cestovanie, koncesionárske poplatky, daňové úľavy, ID, ...

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

       Dňa 31.mája zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva seminár pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zrakovým postihnutím. Cieľom seminára bolo predstaviť metodiky vzdelávania nevidiacich a slabozrakých žiakov v špecifických predmetoch. Počas aktivity predstavili špeciálni pedagógovia  školy a poradne obsah učiva sebaobsluhy. Rodičia sa dozvedeli ako môžu pomôcť pri zvyšovaní samostatnosti  svojich detí, ako ich podporovať.

       Na seminári si mohli rodičia vyskúšať rozoznávať mince a bankovky bez kontroly zraku, používať zakladače mincí. Účastníci prejavili záujem o starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a ukladanie. Dôležitou súčasťou aktivity bolo aj predstavenie označovania vecí, predmetov a odevov.

       V špeciálne upravenej školskej kuchyni si rodičia mohli vyskúšať krájať pečivo, natierať maslo, očistiť zemiaky. Boli predstavené špeciálne pomôcky na oddelenie žĺtka od bielka, pomôcky na krájanie cibule a pod.

       Veľmi dôležitou súčasťou seminára bola aj výmena skúsenosti rodičov pri výchove a podpore samostatnosti svojich detí. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli si vziať so sebou príručky s metodikami sebaobsluhy.

       Poďakovanie patrí pracovníkom školy ,Mgr.V. Kamenickej a Mgr. E. Ondrejkovej, za ich profesionálny prístup počas seminára. V prípade záujmu zo strany rodičov radi zorganizujeme ďalšie podobné stretnutia.

 

 

 

                                                       Spojená škola internátna

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Námestie Štefana Kluberta 2,  054 01 LEVOČA

 www.poradna.nevidiaci.sk

 

 

 

 

Pozvánka

 

Na seminár

 

Sebaobsluha u zrakovo postihnutých detí

 

Dňa 31. 5. 2018 o 10:30 h.

V priestoroch CŠPP

 

Program:

Financie: rozlišovanie mincí, bankoviek používanie platobných kariet,

Osobná hygiena,

Obliekanie

Starostlivosť o odevy

Práce v kuchyni

Bytová hygiena

Podpisovanie

 

 

Lektori::

Mgr. Viera Kamenická

Mgr. Eva Ondrejková

PaedDr. Jozef Hlubovič

 

 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť

 

 

 

 

V Levoči, dňa 25. 5. 018                                                                               PaedDr. Jozef Hlubovič

                                                                                                                    Špeciálny pedagóg

   V dňoch 25 – 27. 4 sa konala výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých pod názvom SightCity. Vo Frankfurte  nad Mohanom privítal laickú a odbornú verejnosť  hotel Sheraton Airport  na najväčšej svetovej výstave kompenzačných pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Tento rok sa návštevníci mohli oboznámiť s elektronickými  aj mechanickými riešeniami zvyšujúcimi kvalitu vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce a získavania informácii.

130 vystavovateľov z celého sveta predstavilo riešenia na zväčšovanie písma za pomoci elektronických čítacích lúp vybavených hlasovými výstupmi. Tradične veľké zastúpenie mali firmy zaoberajúce sa prevodom textu do syntetickej reči pre nevidiacich. Na zaznamenávanie textov boli predstavené špeciálne mini počítače s klasickou alebo Braillovou klávesnicou, Braillovým displejom a hlasovým výstupom. Vďaka novým operačným systémom dnes môžu  počítače určené výhradne nevidiacim ovládať po pripojení k monitoru aj vidiaci rodičia, učitelia či kolegovia.

Dôležité miesto na výstave mali exponáty z oblasti orientácie a samostatného pohybu. Nevidiacim boli ponúkané rôzne detektory prekážok v samostatných zariadeniach alebo implementované do orientačných palíc a rámov okuliarov. Mnohí nevidiaci používatelia bielych palíc konštatovali, že rôzne zvukové či vibračné technické riešenia môžu byť nápomocné, no žiadna elektronika zatiaľ nenahradila dlhú bielu palicu. Výstavné priestory boli bezbariérovo upravené vodiacimi líniami na podlahe hál a chodieb .

Na výstave sa zúčastnili zamestnanci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spojenej školy internátnej , ktorí budú môcť prezentovať najnovšie výdobytky techniky pre skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole.