Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

                       Konferencia Ľvov (21.11 a 22.11.2018, Ukrajina)

 

Na pozvanie pani Vira Remazhevska, riaditeľky Centra včasnej starostlivosti a oddelenia pre deti s rozsiahlymi porušeniami sa dve pracovníčky nášho CŠPP (Mgr. Garneková, p. Hurtuková) zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ľvove. Medzi pozvanými boli aj susedia z Poľska -  z rôznych miest ako napr. Krakow, Gdansk.  

Zameranie konferencie/téma:  „Skorá komplexná podpora deťom so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní a ich rodinám: realita a perspektíva.“

 Účelom konferencie bolo oboznámiť sa s domácimi a zahraničnými skúsenosťami v oblasti včasnej diagnostiky, rehabilitácie detí so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní, s cieľom určiť a optimalizovať model včasnej starostlivosti vo vzdelávacom systéme Ukrajiny. Prostredníctvom aktívnej účasti - prezentácie s názvom „Rané poradenstvo s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím.“ (Eleonóra Hurtuková, špeciálna pedagogička) sme sa podelili o skúsenosti s realizáciou včasnej intervencie v našom zariadení.

Spojená škola internátna,

Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

a

Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

 

___________________________________

 

Pozývame  Vás

na vzdelávací pobyt „Spoločne to zvládneme“, ktorý sa bude konať

v dňoch 23.-25. 11.2018

Miesto konania: hotel Plejsy pri Krompachoch

 

Počas troch dní sa dozviete základné informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.  Zároveň vám poskytneme odbornú pomoc z oblasti psychológie, pedagogiky, legislatívy a samozrejme  špeciálnej pedagogiky so zameraním na mladší školský vek.

 

Celý pobyt pre rodiča (zákonného zástupcu) a dieťa zaplatí horeuvedené občianske združenie. V cene je zahrnuté ubytovanie a strava 3x denne (začíname v piatok obedom a končíme v nedeľu obedom) desiatu, olovrant  a pitný režim mimo hlavných jedál nezabezpečujeme.

Prosím, aby ste obratom (ihneď - najneskôr do 5.11.2018),  potvrdili Vašu účasť na uvedenom pobyte vyplnením návratky a odoslaním na adresu školy alebo e-mailom.

Účasť ďalšieho rodinného príslušníka je možná v prípade, že si pobyt uhradí sám. Približná cena dospelej osoby za celý pobyt je 80,.€ (na ďalšie dieťa je možné uplatniť zľavu podľa veku).

Stretnutie účastníkov (rodičia a deti) bude 23.11. 2018 (piatok) o 8,30 hod. v SŠI, Námestie Štefana Kluberta 2, v Levoči. Spoločný odchod autobusu je plánovaný o 9,00 hod..

Na miesto pobytu sa môžete dopraviť aj individuálne.

Odborný program začne 23.11. 2018 o 10,45 hod. a bude ukončený 25. 11. 2018 v nedeľu o 12,00 hod.

Doporučujeme pribaliť do batožiny plavky a športové oblečenie.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte V. Kamenickú

 

 Vybavuje: Mgr. Viera Kamenická                           Adresa doručenia návratky:

                   t.č. 053451 2395                                     Viera Kamenická   

                  mob. 0908/388941                                   SŠI Námestie Štefana Kluberta 2  

                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                05401 Levoča  

 

­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záväzná návratka   

Svojim podpisom potvrdzujem účasť na pobyte v termíne 23.11. – 25.11. 2018

 

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

Forma dopravy:  *-  využijem spoločný autobus

                            * -  vlastná doprava do hotela Plejsy                    

 

*(nehodiace sa škrtnite)                                                        

 

Ak máte záujem o to, aby sa pobytu zúčastnili ďalší rodinní príslušníci (na vlastné náklady), poznačte to do návratky.

 

*Ďalší rodinný príslušník

Meno a priezvisko (dospelý).................................................................................................................

Meno a priezvisko

( vek dieťa)..............................................................................................................

 

 

♠ Som si vedomý toho, že v prípade neúčasti uhradím občianskemu združeniu všetky náklady, ktoré mu vznikli.

 

 

                                                                                               ––––––––––––––––

                                                                                                       Podpis

    

Vážení rodičia

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár

 

Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia

 

Termín: 26. 10. 2018 o 11:00 hod.

V priestoroch auly školy na 1. poschodí

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Témy: UPSVaR, ZŤP, parkovací preukaz, zľavy, cestovanie, koncesionárske poplatky, daňové úľavy, ID, ...

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

       Dňa 31.mája zorganizovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva seminár pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zrakovým postihnutím. Cieľom seminára bolo predstaviť metodiky vzdelávania nevidiacich a slabozrakých žiakov v špecifických predmetoch. Počas aktivity predstavili špeciálni pedagógovia  školy a poradne obsah učiva sebaobsluhy. Rodičia sa dozvedeli ako môžu pomôcť pri zvyšovaní samostatnosti  svojich detí, ako ich podporovať.

       Na seminári si mohli rodičia vyskúšať rozoznávať mince a bankovky bez kontroly zraku, používať zakladače mincí. Účastníci prejavili záujem o starostlivosť o odevy, pranie, žehlenie a ukladanie. Dôležitou súčasťou aktivity bolo aj predstavenie označovania vecí, predmetov a odevov.

       V špeciálne upravenej školskej kuchyni si rodičia mohli vyskúšať krájať pečivo, natierať maslo, očistiť zemiaky. Boli predstavené špeciálne pomôcky na oddelenie žĺtka od bielka, pomôcky na krájanie cibule a pod.

       Veľmi dôležitou súčasťou seminára bola aj výmena skúsenosti rodičov pri výchove a podpore samostatnosti svojich detí. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli si vziať so sebou príručky s metodikami sebaobsluhy.

       Poďakovanie patrí pracovníkom školy ,Mgr.V. Kamenickej a Mgr. E. Ondrejkovej, za ich profesionálny prístup počas seminára. V prípade záujmu zo strany rodičov radi zorganizujeme ďalšie podobné stretnutia.

 

 

 

                                                       Spojená škola internátna

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Námestie Štefana Kluberta 2,  054 01 LEVOČA

 www.poradna.nevidiaci.sk

 

 

 

 

Pozvánka

 

Na seminár

 

Sebaobsluha u zrakovo postihnutých detí

 

Dňa 31. 5. 2018 o 10:30 h.

V priestoroch CŠPP

 

Program:

Financie: rozlišovanie mincí, bankoviek používanie platobných kariet,

Osobná hygiena,

Obliekanie

Starostlivosť o odevy

Práce v kuchyni

Bytová hygiena

Podpisovanie

 

 

Lektori::

Mgr. Viera Kamenická

Mgr. Eva Ondrejková

PaedDr. Jozef Hlubovič

 

 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť

 

 

 

 

V Levoči, dňa 25. 5. 018                                                                               PaedDr. Jozef Hlubovič

                                                                                                                    Špeciálny pedagóg