Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

  • deťom so zrakovým postihnutím vo veku od 0 do 6 rokov,
  • žiakom základných škôl a špeciálnych základných škôl - nevidiacim, prakticky nevidiacim slabozrakým, s poruchami binokulárneho videnia,
  • študentom stredných škôl so zrakovým postihnutím,
  • deťom a žiakom s viacnásobným postihnutím,
  • žiakom s mentálnym postihnutím,
  • rodinám a rodinným príslušníkom týchto detí a žiakov,
  • pedagógom žiakov a študentov so zrakovým postihnutím.