Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

V rámci pripomenutia si Dňa nevidiacich (13.november)  žiaci 3. ročníkov  ZŠ na Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi zážitkovou formou nazreli do sveta ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom  simulácie zrakového postihnutia (s použitím simulačných okuliarov) mali možnosť spoznať situácie, ktoré nastávajú počas vzdelávania sa detí so zrakovým postihnutím – špecifiká čítania z učebníc, práca na šk. tabuli, mobilita po triede a škole.

Pani učiteľka Mgr. Denisa Kristianová šikovným tretiakom zadovážila/zapožičala  z CŠPP  simulačné okuliare, ručné lupy, texty a učebnice v bodovom písme pre nevidiacich, Braillovu abecedu a Pichtov stroj (na písanie bodovým písmom). Žiaci si vyskúšali aj  používanie bielej palice pre nevidiacich...

Prikladáme foto z vydareného programu a za skvelý námet na aktivity viažuce sa na udalosť palec hore