Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

                                       Záväzná návratka   

 

Svojim podpisom potvrdzujem účasť na pobyte v termíne 22.3. – 24.3. 2019

 

Účastníci s ubytovaním:

 

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

Účastníci bez ubytovania:

Meno a priezvisko dieťaťa.................................................................................................................

Meno a priezvisko rodiča...................................................................................................................

Adresa a telefónne číslo.....................................................................................................................

 

 

 

Ak máte záujem o to, aby sa pobytu zúčastnili ďalší rodinní príslušníci (na vlastné náklady), poznačte to do návratky.

 

*Ďalší rodinný príslušník

Meno a priezvisko (dospelý).................................................................................................................

Meno a priezvisko

( vek dieťa)..............................................................................................................

 

 

♠ Som si vedomý(á) toho, že v prípade neúčasti uhradím občianskemu združeniu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s mojim pobytom.

 

 

                                                                                               ––––––––––––––––

                                                                                                       Podpis