Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

                                                                              

Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

 Tyflocomp s.r.o.

 

Vás pozývajú

na výstavu kompenzačných pomôcok

 

Kedy:              22. 3. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde:                Spojená škola Š. Kluberta 2, Levoča,

v aule na prvom poschodí

Čo uvidíte:      Najnovšie pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých,

počítače s hlasovým výstupom,

elektronické čítacie lupy,

mobilné telefóny,

pomôcky na písanie a orientáciu a samostatný pohyb,

pomôcky do domácnosti, na sebaobsluhu.

 

 

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického  poradenstva

        t.č.053/4512395