Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vítame Vás na stránke Centra špeciálno-pedagogického poradenstva


Budova školy

 

Milí rodičia,

dávame do pozornosti informáciu o organizovaní pobytu pre rodičov a ich deti so zdravotným znevýhodnením Spojenou školou internátnou, Š. Kluberta 2, Levoča  a Združením priateľov ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.
Účastníkmi pobytu budú rodičia a ich deti so zrakovým postihnutím/narušenou komunikačnou schopnosťou (prípravný až 2. ročník).  Bližšie informácie sú uvedené v sekcii Aktuality, Naučme sa spolu učiť 2022
Počet účastníkov je limitovaný, pri zaraďovaní na pobyt sa organizátor bude riadiť dátumom prijatia záväznej návratky.