Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Oklúzor je prostriedok k zakrytie oka používaný pri liečbe  škuľavosti a tupozrakosti. 

Deti nosia oklúzor tak často, ako im to odporučil očný lekár. Môžu zakrývať oči striedavo, alebo iba jedno oko. Používa sa dlhodobo. Deťom sú odporúčané oklúzory náplasťové, antialergické, látkové,...

Prikladáme odkazy ako ďalší zdroj informácií:

http://www.andeloptik.cz/deti/okluzory/

http://www.okluzoryprodeti.cz/default.aspx

http://www.detske-okluzory.sk/

Oklúzor