Vítame Vás na stránke Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Budova základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých internátnej v Levoči

   

Spolupráca s materskými školami

Pozor, otvorené v novom okne. PDFTlačEmail

Aktualizované (Piatok, 08 Február 2013 12:43) Napísal užívateľ Ivan Múdry Piatok, 08 Február 2013 12:32

 

V spolupráci s MUDr. Gibalovou robíme plošné vyšetrenie detí v materských školách na poruchy binokulárneho videnia. Dieťa, u ktorého bola objavená zraková porucha dostane odporúčanie na vyšetrenie u svojho očného lekára. V prípade potreby vieme pre dieťa zabezpečiť rozcvičenie očí na špeciálnych prístrojoch.

Ak máte záujem, aby sme podobné vyšetrenie urobili aj u vás, kontaktujte nás.

 

   

Pomoc pri Testovaní deviatakov

Pozor, otvorené v novom okne. PDFTlačEmail

Aktualizované (Utorok, 30 November 1999 00:00) Napísal užívateľ Ivan Múdry Piatok, 08 Február 2013 13:57

V rámci podpory našich klientov pomáhame školám zvládnuť prípravu na Testovanie deviatakov. Ak sa na Vašej škole vzdeláva žiak so zrakovým postihnutím, ktorí potrebuje pomoc pri Testovaní deviatakov môžete sa na nás obrátiť.

   

Inovatívne pedagogické prístupy k počiatkom vývoja zrakovo postihnutých detí so zapojením rodičov

Pozor, otvorené v novom okne. PDFTlačEmail

Aktualizované (Utorok, 05 Marec 2013 10:50) Napísal užívateľ Ivan Múdry Utorok, 05 Marec 2013 10:48

EVEIL - “Inovatívne pedagogické prístupy

k počiatkom vývoja zrakovo postihnutých detí

so zapojením rodičov

P O Z V Á N K A

Vážení rodičia, pozývame Vás

na vzdelávací pobyt

so zameraním na rozvoj komunikácie u zrakovo postihnutých detí

Dátum konania: 22. - 24. 3. 2013

Miesto: SŠI, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

Program: Pobyt je určený pre zrakovo postihnuté deti a ich rodičov. Počas pobytu Vám poskytneme metodické rady v oblasti rozvoja komunikácie, využívania informačno-komunikačných technológií a kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnuté deti.

Organizačné pokyny:

Ubytovanie 22. 3. 2013 od 12,00 – 13,00 hod.

Program: začiatok 22. 3. 2013 (piatok) o 13,00 hod.

koniec 24. 3. 2013 (nedeľa) o 12,00 hod.

Stravovanie : spoločné začína obedom 22.3.2013

končí obedom 24. 3. 2013

Platby: 1 rodič + 1 dieťa má ubytovanie a stravu zdarma.

Účastníci ubytovaní v internáte majú zabezpečené aj raňajky, ostatní účastníci majú zabezpečený obed a večeru. Nie je v našich silách ponúkať špeciálnu diétnu stravu, ale môžeme ponúknuť mikrovlnnú rúru na ohrev prineseného jedla.

V prípade, že sa pobytu chce zúčastniť ďalší rodinný príslušník, môže sa prihlásiť na kontaktných adresách, ubytovanie a stravu si hradí sám. Cena za osobu je 30 eur za celý pobyt.

Účastnícky poplatok: 25 eur.

Žiaci SŠI, alebo klienti CŠPP a ich rodičia účastnícky poplatok neplatia.

Doprava: do Levoče a z Levoče na vlastné náklady (možnosť parkovania pred školou.

Finančné náklady spojené s realizáciou pobytu sú hradené z prostriedkov

SŠI, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča a projektu Comenius EVEIL.

Návratku pošlite do 14. 3. 2013 na nižšie uvedenú kontaktnú adresu, fax alebo e-mail

Kontakt:

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

Tel.: 053/4512395, 4514795

Fax: 053/4514795, 4511851

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ,

Kontaktná osoba:

Mgr. Viera Kamenická, t.č. 0908 388 941

–––––––––––––––––––––––––– Vzorová návratka ––––––––––––––––––––––––

Dole podpísaný(á) ........................................................................................................

bytom ........................................................................................ PSČ ..........................

telefón ..........................................................................................................................

záväzne prihlasujem svoje dieťa (meno, priezvisko)

.......................................................................................................................................

a zákonného zástupcu (meno, priezvisko)

.......................................................................................................................................

na vzdelávací pobyt so zameraním na komunikáciu ZP v termíne 22. - 24. 3. 2013

Záväzne sa prihlasujem na: ubytovanie áno nie

stravu: áno nie

Beriem na vedomie, že ak sa bez oznámenia vopred nezúčastním vzdelávacieho kurzu, organizátorovi plne uhradím storno poplatky (náklady spojené  s rezerváciou ubytovania a stravy) vo výške 30 € na každého prihláseného účastníka.

V ........................... dňa............................ ...............................................

podpis zákonného zástupcu

 

   
Welcome to Poradňa  Welcome to Poradňa