Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Toto je archívna stránka

Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Levoči

na ktorej boli informácie do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 funguje nová web stránka na adrese:

 

https://centrumzrak.sk/