Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

CŠPP Spojenej školy internátnej,  Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča

a Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči organizujú   v dňoch 22.- 24. 3.2019  Odborno-metodický pobyt rodičov a detí so zrakovým postihnutím.                                                        

          Miestom konania je  Spojená škola internátna. Počas troch dní sa rodičia dozvedia základné informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím.  Zároveň bude poskytnutá  odborná pomoc z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej legislatívy a  špeciálnej pedagogiky (špecifické vyučovacie predmety, IKT, prof. orientácia,...).

         Pre žiakov sú pripravené atraktívne činnosti z oblasti aplikovaných športov pre osoby so zrakovým postihnutím, ale aj z oblasti umenia a praktického života.