Vytlačiť

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav

Spojená škola internátna

Predajca optických pomôcok Sagitta

Predajca kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých Tyflocomp

Predajca kníh, zošitov a hier pre zrakovo postihnutých Ajmy

Podporné centrum pre študentov v Bratislave

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Edukácia detí, žiakov a študentov so zrakovým postihnutím