Vytlačiť

Pokyny k vypĺňaniu tlačiva:

Prihláška na stiahnutie s možnosťou editovania (Word, DOCX)

Prihláška (PDF)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa za klienta CŠPP (DOCX)

Žiadosť o prijatie dieťaťa za klienta CŠPP (PDF)

 

Školský záznam o žiakovi (DOCX)

Školský záznam o žiakovi (PDF)