Vytlačiť

Asi je všeobecne známe, že nevidiaci čítajú hmatom rozlíšiteľné bodové písmo, ktoré vytvoril Luis Braill. Menej známe je však to, že týmto písmom, môžu nevidiaci aj písať. Ako pomôcka im slúži písací stroj pre nevidiacich, ktorý zostrojil riaditeľ berlínskeho ústavu pre nevidiacich Picht. Preto ho dodnes nazývame Pichtov stroj.

Pichtov stroj má sedem klávesov. Šesť klávesov je na písanie bodov, siedmy kláves je určený na zápis medzier medzi slovami. Prostredný kláves je predĺžený a jeho dĺžku môžeme nastaviť povytiahnutím tak, že ho môže píšuci obsluhovať dlaňou. To umožňuje písať len jednou rukou, pričom druhú ruku môže píšuci použiť na čítanie odpisovaného textu, alebo na kontrolu písaného textu. Písaný text možno kontrolovať preto, lebo body sa vypichujú do papiera zospodu, a dajú sa hneď prečítať. Stroj razí pozitívny reliéf. Jedným súčasným stlačením kombinácie klávesov napíše píšuci celé jedno písmeno. Rýchlosť písania je trochu menšia ako pri písaní perom, ale dôležité je, že ho nevidiaci môže ovládať úplne samostatne.

Na tomto stroji si žiak zapíše čokoľvek – text piesne, návod na obsluhu prístroja, recept na prípravu jedla. Jednoducho – tak, ako vidiaci používajú pero, nevidiacim slúži na písanie Pichtov stroj.

V súčasnosti sa na Slovensku vyrába slepecký písací stroj Tatrapoint vychádzajúci z konštrukčného princípu pichtovho stroja. Jedna z jeho modifikácií, model Tatrapoint Adaptive, je síce určená len na obojručné písanie, ale rozstupy jeho klávesov je možné plynule nastavovať a tak prispôsobovať meniacim sa rozmerom rúk, čo je zvlášť užitočné pre deti.

Je to jedna z drahších učebných pomôcok pre nevidiacich, no pri vzdelávaní nevidiacich je nevyhnutná.