Vytlačiť

Škúlenie je stav, kedy postavenie očí nie je paralelné, ale osi očí zvierajú uhol, ktorý nazývame uhlom škúlenia. Jedno oko pritom hľadí priamo (fixujúce oko) a druhé sa uchyľuje (škúliace oko).Rozoznávame dve hlavné formy škúlenia, ktoré sa odlišujú príčinou vzniku, prognózou aj liečbou:

  1. dynamický strabismus- vyskytuje sa u 4-5% detí vo veku 2-4 rokov. Vzniká na podklade poruchy vývoja videnia (z toho najčastejšie pri nekorigovanej refrakčnej poruche, ale aj u detí s vrodeným šedým zákalom či poruchami na sietnici), pričom pohyblivosť očí je neporušená. Bez liečby vedie k vznikutupozrakosti. Ďalej ho rozdeľujeme podľa smeru úchylky škúliaceho oka (konvergentný, divergentný, sursumvergentný, deorsumvergentný a zložené formy),

 

  1. paralytický strabismus- je zriedkavejší a vyskytuje sa u 1% populácie. Je prejavom poruchy hybnosti očí na podklade poškodenia okohybných nervov a svalov. Prejavuje sadvojitým videním (diplopiou). Môže byť vrodený ale aj získaný (pri úraze, otravách či mozgových zápaloch). Podľa príčiny je možná jeho spontánna úprava, väčšinou však vyžaduje liečbu základného ochorenia, prípadne operáciu.


Niekedy môže u Vášho dieťaťa vzniknúť zdanlivé škúlenie (pseudostrabismus). Nejedná sa o skutočné škúlenie. Tento dojem môže vytvárať málo vyvinutý koreň nosa u malých detí alebo malá vzdialenosť medzi zreničkami (blízko postavené oči).  

 

Liečba škúlenia

Liečba škúlenia je vždy komplexná. Je časovo náročná, trvá aj niekoľko rokov a predpokladom pre jej úspech je v prvom rade včasné zahájenie liečby.

Pri liečbe dynamického strabismu, ktorý je u detí najčastejší, sa uplatňuje:

 

Pri liečbe menej častého paralytického strabismu sa uplatňuje liečba:

 

 

 

Zdroj:  http://www.zdraveocko.sk/skulenie.html