Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

                       Konferencia Ľvov (21.11 a 22.11.2018, Ukrajina)

 

Na pozvanie pani Vira Remazhevska, riaditeľky Centra včasnej starostlivosti a oddelenia pre deti s rozsiahlymi porušeniami sa dve pracovníčky nášho CŠPP (Mgr. Garneková, p. Hurtuková) zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ľvove. Medzi pozvanými boli aj susedia z Poľska -  z rôznych miest ako napr. Krakow, Gdansk.  

Zameranie konferencie/téma:  „Skorá komplexná podpora deťom so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní a ich rodinám: realita a perspektíva.“

 Účelom konferencie bolo oboznámiť sa s domácimi a zahraničnými skúsenosťami v oblasti včasnej diagnostiky, rehabilitácie detí so špeciálnymi potrebami vo vzdelávaní, s cieľom určiť a optimalizovať model včasnej starostlivosti vo vzdelávacom systéme Ukrajiny. Prostredníctvom aktívnej účasti - prezentácie s názvom „Rané poradenstvo s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím.“ (Eleonóra Hurtuková, špeciálna pedagogička) sme sa podelili o skúsenosti s realizáciou včasnej intervencie v našom zariadení.