Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vážení rodičia

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár

 

Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia

 

Termín: 26. 10. 2018 o 11:00 hod.

V priestoroch auly školy na 1. poschodí

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Témy: UPSVaR, ZŤP, parkovací preukaz, zľavy, cestovanie, koncesionárske poplatky, daňové úľavy, ID, ...

Bližšie informácie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva