Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

                                                       Spojená škola internátna

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Námestie Štefana Kluberta 2,  054 01 LEVOČA

 www.poradna.nevidiaci.sk

 

 

 

 

Pozvánka

 

Na seminár

 

Sebaobsluha u zrakovo postihnutých detí

 

Dňa 31. 5. 2018 o 10:30 h.

V priestoroch CŠPP

 

Program:

Financie: rozlišovanie mincí, bankoviek používanie platobných kariet,

Osobná hygiena,

Obliekanie

Starostlivosť o odevy

Práce v kuchyni

Bytová hygiena

Podpisovanie

 

 

Lektori::

Mgr. Viera Kamenická

Mgr. Eva Ondrejková

PaedDr. Jozef Hlubovič

 

 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť

 

 

 

 

V Levoči, dňa 25. 5. 018                                                                               PaedDr. Jozef Hlubovič

                                                                                                                    Špeciálny pedagóg